Wycena nieruchomości
Oferujemy usługi w zakresie wyceny nieruchomości **

• gruntów i działek budowlanych

• budowli, budynków oraz lokali

• gospodarstw rolnych, nieruchomości rolnych

i leśnych oraz sadów

** biuro świadczy kompleksową obsługę w zakresie wyceny nieruchomości w formie operatu szacunkowego, jak i wykonywaniu uproszczonych analiz wartości rynkowej nieruchomości, w tym celu badamy stan faktyczny i prawny nieruchomości, pozyskujemy niezbędne dokumenty.

Współpraca z biurem rozpoczyna się od podpisania zlecenia wyceny z określeniem przedmiotu, zakresu i celu wyceny.

 

zdjęcia dzięki uprzejmości memories-studio.pl
2018 © copyright by IMMOBILES | created by MONMAY Design.