Ogłoszenie o pierwszej licytacji nieruchomości położonej w Zaryniu
Opis ogłoszenia:
Budynek mieszkalnyOgłoszenie o pierwszej licytacji nieruchomości położonej: 62-619 Sadlno, Zaryń, dla której Sąd Rejonowy w Kole Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KN1K/00032125/6. Nieruchomość składa się z dwóch działek nr 284 i 288 (arkusz mapy 2) o łącznej powierzchni 1,1100 ha. Działka nr 284 o powierzchni 0,5200 ha porośnięta jest trawą oraz drzewostanem olchy, stanowi nieużytek. Działka nr 288 o powierzchni 0,5900 ha aktualnie nie jest użytkowana- jest porośnięta trawą oraz krzewami. Dla terenu na którym usytuowana jest nieruchomość, brak aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego.
LokalizacjaLICYTACJA odbędzie się w dniu 24-09-2020r. o godz.14:30 w budynku Sądu Rejonowego w Kole mającego siedzibę przy Włocławska 4 w sali nr 21
CenaSuma oszacowania wynosi 11 700,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 8 775,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 1 170,00zł.
KontaktKomornik Sądowy przy Sadzie Rejonowym w Kole Barbara Majewska-Murakowska, 62-600 Koło, ul. Włocławska 3/12, tel. 63/272-46-99.
zdjęcia dzięki uprzejmości memories-studio.pl
2018 © copyright by IMMOBILES | created by MONMAY Design.