Ogłoszenie o pierwszej licytacji nieruchomości położonej w Sompolnie.
Opis ogłoszenia:
Budynek mieszkalnyOgłoszenie o pierwszej licytacji nieruchomości położonej: 62 - 610 Sompolno, ulica Karskiego, dla której Sąd Rejonowy w Kole Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KN1K/00058883/5. Nieruchomość to niezabudowana działka nr 1105/2 (arkusz mapy 10) o powierzchni 400 m2. Działka nie jest uzbrojona- posiada możliwość podłączenia prądu, wody i kanalizacji. Dla terenu na którym usytuowana jest nieruchomość brak jest aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego.
LokalizacjaLICYTACJA odbędzie się w dniu 17-09-2020r. o godz. 14:30 w budynku Sądu Rejonowego w Kole, Włocławska 4 w sali nr 21.
CenaSuma oszacowania wynosi 12 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 9 000,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 1 200,00 zł.
KontaktKomornik Sądowy przy Sadzie Rejonowym w Kole Barbara Majewska-Murakowska, 62-600 Koło, ul. Włocławska 3/12, tel. 63/272-46-99.
zdjęcia dzięki uprzejmości memories-studio.pl
2018 © copyright by IMMOBILES | created by MONMAY Design.