Ogłoszenie o pierwszej licytacji nieruchomości położonej w Kole.
Opis ogłoszenia:
Budynek mieszkalnyOgłoszenie o pierwszej licytacji nieruchomości położonej: w Kole ulica Starowarszawska 13, dla której Sąd Rejonowy w Kole Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KN1K/00002881/4. Nieruchomość stanowi działka gruntu nr 44 (arkusz mapy 30) o pow. 0,0222 ha zabudowana piętrowym budynkiem mieszkalnym w zabudowie bliźniaczej o pow. 66,24 m2. Elementem zagospodarowania działki jest blaszany garaż oraz wiata konstrukcji drewnianej pokryta blachą. Wyposażenie w urządzenia infrastruktury technicznej: droga o nawierzchni utwardzonej, energia elektryczna, wodociąg, gazociąg, kanalizacja deszczowa i sanitarna, linia teletechniczna. Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego: teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, wielorodzinnej i usług.
LokalizacjaLICYTACJA odbędzie się w dniu 24-09-2020r. o godz.13:30 w budynku Sądu Rejonowego w Kole mającego siedzibę przy Włocławska 4 w sali nr 21.
CenaSuma oszacowania wynosi 102 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 76 500,00zł.
KontaktKomornik Sądowy przy Sadzie Rejonowym w Kole Barbara Majewska-Murakowska, 62-600 Koło, ul. Włocławska 3/12, tel. 63/272-46-99.
zdjęcia dzięki uprzejmości memories-studio.pl
2018 © copyright by IMMOBILES | created by MONMAY Design.