Ogłoszenie o pierwszej licytacji nieruchomości położonej w Kłodawie.
Opis ogłoszenia:
Budynek mieszkalnyOgłoszenie o pierwszej licytacji nieruchomości położonej: w Kłodawie przy ulicy 1-go Maja 1, dla której Sąd Rejonowy w Kole prowadzi księgę wieczystą KN1K/00044607/6. Nieruchomość stanowi działka gruntu nr 978/2 i 980/2 (arkusz mapy 5) o powierzchni 0,1849 ha, zabudowana budynkiem mieszkalnym o powierzchni użytkowej 201,55 m2, budynkiem garażowym o powierzchni użytkowej 40,00 m2 oraz budynkiem gospodarczym o powierzchni użytkowej 11,50 m2. Wyposażenia w urządzenia infrastruktury technicznej: droga o nawierzchni asfaltowej, energia elektryczna, wodociąg, kanalizacja, linia teletechniczna. Przeznaczenie w planie miejscowym: teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
LokalizacjaLICYTACJA odbędzie się w dniu 17-09-2020r. o godz. 08:30 w budynku Sądu Rejonowego w Kole mającego siedzibę przy Włocławska 4 w sali nr 21.
CenaSuma oszacowania wynosi 438.000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 328.500,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 43.800,00 zł.
KontaktKomornik Sądowy przy Sadzie Rejonowym w Kole Barbara Majewska-Murakowska, 62-600 Koło, ul. Włocławska 3/12, tel. 63/272-46-99.
zdjęcia dzięki uprzejmości memories-studio.pl
2018 © copyright by IMMOBILES | created by MONMAY Design.