Ogłoszenie o pierwszej licytacji nieruchomości położonej w Katarzynie.
Opis ogłoszenia:
Budynek mieszkalnyOgłoszenie o pierwszej licytacji nieruchomości położonej: 62 - 635 Przedecz, Katarzyna, dla której Sąd Rejonowy w Kole Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KN1K/00056206/2. Nieruchomość stanowi działka gruntu nr 113/1 i 114/1 (arkusz mapy 2) o powierzchni 0,1686 ha, zabudowana budynkiem mieszkalnym o powierzchni użytkowej 128,05 m2, budynkiem gospodarczym o powierzchni użytkowej 64,63 m2 oraz budynkiem garażowym o powierzchni użytkowej 25,46 m2. Wyposażenie w urządzenia infrastruktury technicznej: droga o nawierzchni asfaltowej, energia elektryczna, wodociąg, kanalizacja sanitarna, linia teletechniczna. Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego: tereny zabudowy mieszkaniowej zagrodowej i jednorodzinnej. Nieruchomość obciążona jest służebnością osobistą.
LokalizacjaLICYTACJA odbędzie się w dniu 17-09-2020r. o godz. 11:30 w budynku Sądu Rejonowego w Kole mającego siedzibę przy Włocławska 4 w sali nr 21.
CenaSuma oszacowania wynosi 240 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 180 000,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 24 000,00 zł.
KontaktKomornik Sądowy przy Sadzie Rejonowym w Kole Barbara Majewska-Murakowska, 62-600 Koło, ul. Włocławska 3/12, tel. 63/272-46-99.
zdjęcia dzięki uprzejmości memories-studio.pl
2018 © copyright by IMMOBILES | created by MONMAY Design.