Ogłoszenie o pierwszej licytacji nieruchomości położonej w Dzierzbicach.
Opis ogłoszenia:
Budynek mieszkalny1) KN1K/00035564/6 - Lokal mieszkalny nr 23, mieszczący się w budynku wielorodzinnym nr 21, stanowiący odrębną nieruchomość, wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej wynoszącym 63/1380 części. Lokal składa się z trzech pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki, WC oraz przynależnej piwnicy o łącznej powierzchni użytkowej 70,71 m2. Suma oszacowania wynosi 46 400,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 34 800,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 4 640,00 zł.
Działka2) KN1K/00035565/3 - Działki gruntu nr 17/34 oraz 45/57 o łącznej powierzchni 0,0536 ha. Działka nr 17/34 o powierzchni 0,0036 ha zabudowana jest budynkiem gospodarczym o powierzchni 17,00 m2 natomiast działka nr 45/57 o powierzchni 0,05ha stanowi ogródek przydomowy. Suma oszacowania wynosi 5 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 3 750,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 500,00 zł.
LokalizacjaLICYTACJA odbędzie się w dniu 24-09-2020r. o godz.10:30 w budynku Sądu Rejonowego w Kole mającego siedzibę przy Włocławska 4 w sali nr 21.
KontaktKomornik Sądowy przy Sadzie Rejonowym w Kole Barbara Majewska-Murakowska, 62-600 Koło, ul. Włocławska 3/12, tel. 63/272-46-99.
zdjęcia dzięki uprzejmości memories-studio.pl
2018 © copyright by IMMOBILES | created by MONMAY Design.