Ogłoszenie o pierwszej licytacji nieruchomości położonej w Brdowie
Opis ogłoszenia:
Budynek mieszkalnyOgłoszenie o pierwszej licytacji nieruchomości położonej: w Brdowie, dla której Sąd Rejonowy w Kole Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KN1K/00052241/1. Nieruchomość stanowi działka gruntu nr 260 o powierzchni 0,37 ha (ark. mapy 1), zabudowana budynkiem gospodarczym adaptowanym i użytkowanym obecnie jako mieszkanie o powierzchni użytkowej 38,08 m2 z kotłownią o powierzchni 2,69 m2 oraz budynkiem mieszkalnym o powierzchni 65,72 m2 kwalifikującym się do wyburzenia. Ponadto elementem zagospodarowania działki jest garaż blaszany o powierzchni 14,84 m2. Wyposażenie w urządzenia infrastruktury technicznej: droga o nawierzchni gruntowej i asfaltowej, energia elektryczna, wodociąg, linia teletechniczna. Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego: teren zabudowy mieszkaniowej zagrodowej.
LokalizacjaLICYTACJA odbędzie się w dniu 24-09-2020r. o godz.11:30 w budynku Sądu Rejonowego w Kole mającego siedzibę przy Włocławska 4 w sali nr 21.
CenaSuma oszacowania wynosi 78 600,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 58 950,00 zł.
KontaktKomornik Sądowy przy Sadzie Rejonowym w Kole Barbara Majewska-Murakowska, 62-600 Koło, ul. Włocławska 3/12, tel. 63/272-46-99.
zdjęcia dzięki uprzejmości memories-studio.pl
2018 © copyright by IMMOBILES | created by MONMAY Design.