Ogłoszenie o pierwszej licytacji nieruchomości położonej: Nowa Wieś Wielka.
Opis ogłoszenia:
Budynek mieszkalnyOgłoszenie o pierwszej licytacji nieruchomości położonej: 62-635 Przedecz, Nowa Wieś Wielka, dla której Sąd Rejonowy w Kole Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KN1K/00022774/7. Nieruchomość stanowi działka gruntu nr 65/7, arkusz mapy 1 o powierzchni 0,2045 ha zabudowana budynkiem gospodarczym z częścią mieszkalną. Działka uzbrojona w energię elektryczną. Przeznaczenie w planie zagospodarowania: tereny przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe zagrodowe i jednorodzinne.
LokalizacjaLICYTACJA odbędzie się w dniu 24-09-2020r. o godz. 08:30 w Sądzie Rejonowym w Kole, ul. Włocławska 4, 62-600 Koło, w sali 21.
CenaSuma oszacowania wynosi 33 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 24 750,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 3 300,00 zł.
KontaktKomornik Sądowy przy Sadzie Rejonowym w Kole Barbara Majewska-Murakowska, 62-600 Koło, ul. Włocławska 3/12, tel. 63/272-46-99.
zdjęcia dzięki uprzejmości memories-studio.pl
2018 © copyright by IMMOBILES | created by MONMAY Design.