Ogłoszenie o pierwszej licytacji nieruchomości położonej: Augustynów i Lutomirów
Opis ogłoszenia:
Budynek mieszkalnyOgłoszenie o pierwszej licytacji nieruchomości położonej: 62 - 660 Dąbie, Augustynów, Lutomirów, dla której Sąd Rejonowy w Kole Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KN1K/00057887/6.
LokalizacjaLICYTACJA odbędzie się w dniu 24-09-2020r. o godz.09:30 w budynku Sądu Rejonowego w Kole mającego siedzibę przy Włocławska 4 w sali nr 21.
KontaktKomornik Sądowy przy Sadzie Rejonowym w Kole Barbara Majewska-Murakowska, 62-600 Koło, ul. Włocławska 3/12, tel. 63/272-46-99.

1) działki nr 255, 256, 316, 317, 318, 325, 326 i 327 o łącznej powierzchni 1,9600 ha (grunty klasy: PsV, PsIV, PsVI, LsV, RVI, RV, N) położonej w Augustynowie, gm. Dąbie.

Suma oszacowania wynosi 32 900,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 24 675,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 3 290,00 zł.

 2) działki nr 385 i 386 o łącznej powierzchni 3,3300 ha (grunty klasy: PsV, RV, RVI, LsVI, LsV) położonej w Augustynowie, gm. Dąbie.

Suma oszacowania wynosi 62 200,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 46 650,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 6 220,00 zł.

3) działki nr 391, 392/1, 392/2 i 442 o łącznej powierzchni 0,8800 ha (grunty klasy: PsV, RV, PsV, RVI, RIVb) położonej w Augustynowie, gm. Dąbie.

Suma oszacowania wynosi 14 500,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 10 875,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 1 450,00 zł.

4) działki nr 29/2 i 30/2 o łącznej powierzchni 1,2200 ha (grunty klasy: RVI, ŁIV, ŁV) położonej w Lutomirowie, gm. Dąbie

Suma oszacowania wynosi 11 100,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 8 325,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 1 110,00 zł.

5) działki nr 56/2 o łącznej powierzchni 0,3300 ha (grunty klasy: LsVI, RVI) położonej w Lutomirowie, gm. Dąbie.

Suma oszacowania wynosi 5 900,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 4 425,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 590,00 zł.

zdjęcia dzięki uprzejmości memories-studio.pl
2018 © copyright by IMMOBILES | created by MONMAY Design.