Ogłoszenie o drugiej licytacji nieruchomości położonej: w Sompolnie
Opis ogłoszenia:
Budynek mieszkalnyOgłoszenie o drugiej licytacji nieruchomości położonej: w Sompolnie przy ulicy Kolejowej 52, dla której Sąd Rejonowy w Kole V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 65164 [NKW: KN1K/00065164/1]. Nieruchomość stanowi działka gruntu nr 753/1 o powierzchni 0,0216 ha (arkusz mapy 8). Na działce usytuowany jest parterowy budynek mieszkalny o powierzchni użytkowej 66,60 m2. Dla terenu na którym usytuowana jest nieruchomość, brak jest aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego
LokalizacjaLICYTACJA odbędzie się w dniu 24-09-2020r. o godz.12:30 w budynku Sądu Rejonowego w Kole mającego siedzibę przy Włocławska 4 w sali nr 21
CenaSuma oszacowania wynosi 80 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 53 333,33 zł.
KontaktKomornik Sądowy przy Sadzie Rejonowym w Kole Barbara Majewska-Murakowska, 62-600 Koło, ul. Włocławska 3/12, tel. 63/272-46-99.
zdjęcia dzięki uprzejmości memories-studio.pl
2018 © copyright by IMMOBILES | created by MONMAY Design.