Ogłoszenie o drugiej licytacji nieruchomości położonej w Sompolnie.
Opis ogłoszenia:
Budynek mieszkalnyOgłoszenie o drugiej licytacji nieruchomości położonej: 62 - 610 Sompolno ulica Piotrkowska 20, dla której Sąd Rejonowy w Kole Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KN1K/00055733/8. Nieruchomość to działka gruntu nr 772 o pow. 0,0479 ha, zabudowana budynkiem mieszkalnym o powierzchni użytkowej 124 m2 z kotłownią o powierzchni 3,75 m2 oraz budynkiem gospodarczo - garażowym o powierzchni użytkowej 75,87 m2. Wyposażenie w urządzenia infrastruktury technicznej: droga o nawierzchni asfaltowej, energia elektryczna, wodociąg, kanalizacja sanitarna i deszczowa, linia teletechniczna. Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego: teren wielofunkcyjnego rozwoju gminy.
LokalizacjaLICYTACJA odbędzie się w dniu 17-09-2020r. o godz.10:30 w budynku Sądu Rejonowego w Kole mającego siedzibę przy Włocławska 4 w sali nr 21.
CenaSuma oszacowania wynosi 165 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 110 000,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 16 500,00zł.
KontaktKomornik Sądowy przy Sadzie Rejonowym w Kole Barbara Majewska-Murakowska, 62-600 Koło, ul. Włocławska 3/12, tel. 63/272-46-99.
zdjęcia dzięki uprzejmości memories-studio.pl
2018 © copyright by IMMOBILES | created by MONMAY Design.