Ogłoszenie o drugiej licytacji nieruchomości położonej w Krzykosach
Opis ogłoszenia:
Budynek mieszkalnyOgłoszenie o drugiej licytacji nieruchomości położonej w Krzykosach gm. Kłodawa, dla których Sąd Rejonowy w Kole Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgi wieczyste: KN1K/00025503/8 i KN1K/00044466/5. Nieruchomości to działki gruntu: nr 154 (arkusz mapy 2) o powierzchni 0,7200ha (KN1K/00025503/8) i nr 152/5 (arkusz mapy 2) o powierzchni 0,1621 ha (KN1K/00044466/5) tworzące funkcjonalną całość. Zabudowane są budynkiem biurowo- handlowym z zapleczem socjalnym, budynkiem hali magazynowej, budynkiem magazynowym, budynkiem warsztatowo-magazynowym, dwoma budynkami gospodarczymi usytuowanymi w zabudowie wolnostojącej, nieukończonym budynkiem magazynowym, utwardzonym placem składowo- manewrowym oraz parkingiem a także istniejącą infrastrukturą techniczną. Nieruchomość położona jest przy trasie Warszawa- Poznań. Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego: teren aktywizacji gospodarczej, teren upraw rolnych i ogrodniczych bez prawa zabudowy (dopuszcza się lokalizację infrastruktury technicznej)
LokalizacjaLICYTACJA odbędzie się w dniu w dniu 18-11-2019r. o godz.10:10 w budynku Sądu Rejonowego w Kole mającego siedzibę przy Włocławska 4 w sali nr 21.
CenaSuma oszacowania wynosi 652 000,00 zł + 23% VAT (łącznie: 801 960,00zł), zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 434 666,67 zł. + 23% VAT (łącznie: 534 640,00 zł)
KontaktKomornik Sądowy przy Sadzie Rejonowym w Kole Barbara Majewska-Murakowska, 62-600 Koło, ul. Włocławska 3/12, tel. 63/27-24-699
zdjęcia dzięki uprzejmości memories-studio.pl
2018 © copyright by IMMOBILES | created by MONMAY Design.