Ogłoszenie o drugiej licytacji nieruchomości położonej w Kłokoczynie.
Opis ogłoszenia:
Budynek mieszkalnyOgłoszenie o drugiej licytacji nieruchomości położonej: 62 - 635 Przedecz, Kłokoczyn, dla której Sąd Rejonowy w Kole Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KN1K/00038656/9. Nieruchomość to działka gruntu nr 141/4 (arkusz mapy 1) o powierzchni 0,5478 ha, zabudowana budynkiem mieszkalnym w zabudowie wolnostojącej o powierzchni użytkowej 113,31 m2 z dobudowaną kotłownią o powierzchni 8,23 m2, budynkiem składowym z wbudowanym garażem o powierzchni użytkowej 216,24 m2, budynkiem inwentarskim o powierzchni użytkowej 163,39 m2 oraz budynkiem gospodarczo- garażowym o powierzchni użytkowej 139,46 m2. Wyposażenia w urządzenia infrastruktury technicznej: droga o nawierzchni asfaltowej, energia elektryczna, wodociąg, linia teletechniczna. Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego: tereny zabudowy mieszkaniowej zagrodowej i jednorodzinnej.
LokalizacjaLICYTACJA odbędzie się w dniu 17-09-2020r. o godz.09:30 w budynku Sądu Rejonowego w Kole mającego siedzibę przy Włocławska 4 w sali nr 21.
CenaSuma oszacowania wynosi 166 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 110 666,67 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 16 600,00 zł.
KontaktKomornik Sądowy przy Sadzie Rejonowym w Kole Barbara Majewska-Murakowska, 62-600 Koło, ul. Włocławska 3/12, tel. 63/272-46-99.
zdjęcia dzięki uprzejmości memories-studio.pl
2018 © copyright by IMMOBILES | created by MONMAY Design.