Ogłoszenie o drugiej licytacji nieruchomości położonej w Kłodawie.
Opis ogłoszenia:
Budynek mieszkalnyOgłoszenie o drugiej licytacji nieruchomości położonej: 62 - 650 Kłodawa, ulica Wyszyńskiego 10, dla której Sąd Rejonowy w Kole Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KN1K/00000033/1. Nieruchomość to działka gruntu nr 1193/4 (ark. mapy 4) o powierzchni 0,0178ha, zabudowana budynkiem mieszkalnym adaptowanym na działalność gospodarczą handlowo- usługową. Budynek usytuowany jest w zabudowie szeregowej o powierzchni użytkowej 119,70 m2, całkowicie podpiwniczony, ze strychem. Od strony frontowej przylega bezpośrednio do chodnika. Wyposażenie w urządzenia infrastruktury technicznej: droga o nawierzchni asfaltowej, energia elektryczna, wodociąg, kanalizacja sanitarna i deszczowa. Przeznaczenie w planie miejscowym: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i małych domów niskiej intensywności (dopuszcza się lokalizację usług nieuciążliwych).
LokalizacjaLICYTACJA odbędzie się w dniu w dniu 13-01-2020r. o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Kole mającego siedzibę przy Włocławska 4 w sali nr 21.
CenaSuma oszacowania wynosi 270 000,00 zł + 23% VAT- 62 100,00 zł, tj. łącznie 332 100,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 180 000,00 zł + 23% VAT- 41 400,00 zł, tj. łącznie 221 400,00 zł
KontaktKomornik Sądowy przy Sadzie Rejonowym w Kole Barbara Majewska-Murakowska, 62-600 Koło, ul. Włocławska 3/12, tel. 63/272-46-99.
zdjęcia dzięki uprzejmości memories-studio.pl
2018 © copyright by IMMOBILES | created by MONMAY Design.