Ogłoszenie o drugiej licytacji nieruchomości położonej w Florianowie
Opis ogłoszenia:
Budynek mieszkalnyOgłoszenie o drugiej licytacji nieruchomości położonej: 62-619 Sadlno, Florianowo, dla której Sąd Rejonowy w Kole Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KN1K/00051756/7. Nieruchomość stanowi działka gruntu nr 30/1 (arkusz mapy 1) o powierzchni 0,3500ha, zabudowana budynkiem mieszkalnym o powierzchni użytkowej 58,00 m2, budynkiem stodoły o powierzchni użytkowej 111,96 m2 oraz byłym budynkiem inwentarskim kwalifikującym się do wyburzenia. Wyposażenie w urządzenia infrastruktury technicznej: energia elektryczna, wodociąg, linia teletechniczna. Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego: teren zabudowy zagrodowej z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej i działalności gospodarczej.
LokalizacjaLICYTACJA odbędzie się w dniu 18-11-2019r. o godz.10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Kole mającego siedzibę przy Włocławska 4 w sali nr 21.
CenaSuma oszacowania wynosi 106 200,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 70 800,00 zł.
KontaktKomornik Sądowy przy Sadzie Rejonowym w Kole Barbara Majewska-Murakowska, 62-600 Koło, ul. Włocławska 3/12, tel. 63/27-24-699
zdjęcia dzięki uprzejmości memories-studio.pl
2018 © copyright by IMMOBILES | created by MONMAY Design.