Ogłoszenie o drugiej licytacji nieruchomości położonej w Budzisławiu Nowym.
Opis ogłoszenia:
Budynek mieszkalnyOgłoszenie o drugiej licytacji nieruchomości położonej: 62 - 613 Osiek Mały, Budzisław Nowy, dla której Sąd Rejonowy w Kole Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KN1K/00035053/1. Nieruchomość to działka gruntu nr 121 (arkusz mapy 1) o powierzchni 0,0600 ha, zabudowana budynkiem mieszkalnym o powierzchni użytkowej 65,73 m2 z kotłownią o powierzchni 3,77 m2 oraz budynkiem garażowym o powierzchni użytkowej 36,58 m2. Wyposażenie w urządzenia infrastruktury technicznej: droga o nawierzchni asfaltowej, energia elektryczna, wodociąg, kanalizacja sanitarna, linia teletechniczna. Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego: teren rolniczej zabudowy zagrodowej.
LokalizacjaLICYTACJA odbędzie się w dniu 17-09-2020r. o godz. 13:30 w budynku Sądu Rejonowego w Kole, 62 - 600 Koło, Włocławska 4 w sali nr 21.
CenaSuma oszacowania wynosi 165 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 110 000,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 16 500,00 zł.
KontaktKomornik Sądowy przy Sadzie Rejonowym w Kole Barbara Majewska-Murakowska, 62-600 Koło, ul. Włocławska 3/12, tel. 63/272-46-99.
zdjęcia dzięki uprzejmości memories-studio.pl
2018 © copyright by IMMOBILES | created by MONMAY Design.