" I M M O B I L E S "
Biuro Wyceny
i Obrotu Nieruchomościami


inż. Marek Szczesiak;
mgr Justyna Sobczak

62 - 600 Koło, Chojny 64
(przedłużenie ul. Włocławskiej)

tel. 0-63/272-10-34;
fax. 0-63/272-46-49
e-mail: biuro@immobiles.pl